ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (เวียงกาหลงวนาเทวี)

โพสต์11 มิ.ย. 2559 05:10โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2559 05:22 ]
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 : จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (เวียงกาหลงวนาเทวี)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า  มีผู้บริหารและครูทุกคนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ เวียงกาหลังวนาเทวี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP ‎(เวียงกาหลงวนาเทวี)‎

Comments