ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (2)

โพสต์25 พ.ค. 2559 05:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 04:05 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 : 
สพป.เชียงราย เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (Testing Analyze Program) จำนวน 2 จุด พร้อมกัน
   1. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  (อำเภอพาน : รุ่นที่ 2)  มีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการจากโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ พานป่าหุ่งสันติ ศูนย์ฯ พานอุดร และศูนย์ฯ แม่ลาว
   2. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย (อำเภอแม่สรวย รุ่นที่ 1) มีนายจำเนียร ประมวล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการจากโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ ศูนย์ฯ แม่สรวย-ป่าแดด และศูนย์ฯ แม่พริก-ศรีถ้อย


ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP ‎(แม่สรวย1)‎

แม่สรวย (รุ่นที่ 1)

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP ‎(พาน2/แม่ลาว)‎

(พาน รุ่นที่ 2 / แม่ลาว)
Comments