ประชุมประเมินอภิมานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาฯ

โพสต์10 ก.ย. 2563 03:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 03:43 ]
https://photos.app.goo.gl/6YnQHhASpqVKhEA6A

10 กันยายน 2563 : ประชุมประเมินอภิมานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา (ของคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1-14)  เพื่อทบทวนและรับรองผลการประเมิน ตามแบบติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการของสถานศึกษา ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments