ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา / กิจกรรมฯ การจัดการเรียนรวม / รับมอบสื่อ 60 พรรษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:45 ]
27 สิงหาคม 2561 : https://photos.app.goo.gl/2qoZ39PZpfJhErFx9

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ ในการร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2  วิทยากรให้ความรู้จาก สพฐ.  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานเปิด  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/jNDhXthoD3jE1sLQ7

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม อ. แม่ลาว
  :  ได้แก่ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มี ดร. ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/Ng4eRyzaqkWfpPaY9


3. รับมอบสื่อ
 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จาก สพฐ. ครั้งที่ 2)  เพื่อจัดสรรให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 141 ชุด


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
 

Comments