ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief : 03-04-60)

โพสต์3 เม.ย. 2560 04:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/UcGbx4cxLgLTfgkS8
3 เมษายน 2560
: ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief : 03-04-60)  มีประเด็นสำคัญได้แก่  การสรุปผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล และประเด็นอื่นๆ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments