ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief)

โพสต์3 ม.ค. 2560 22:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 21:42 ]
https://goo.gl/photos/zyMWP2cw4eYDTnvc7
4 มกราคม 2560 : ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief)  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  การหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่  (31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60)  ประกาศรวมสถานศึกษา  การย้ายที่ตั้งโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ (ปูแกงฯ > บ้านฝั่งตื้น)  การจัสรรงบประมาณ จาก สพฐ.  การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง (10-12 ม.ค. 60)  การประชุมปฎิบัติการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนไม่ได้ (18-20 ม.ค. 60)  การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)  คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2  การจัดสอบ O-NET/NT/สอบข้อสอบกลาง  และประเด็นอื่นๆ
  
          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments