ประชุมประจำสัปดาห์ (Afternoon Brief)

โพสต์12 ก.ค. 2560 04:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 04:36 ]
https://photos.app.goo.gl/eQpW8tBppt5iJFCF3
12 กรกฏาคม  2560
:  ประชุมประจำสัปดาห์ (Afternoon Brief) มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงาน 
"ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. (สตผ.) การพัฒนาครู (คูปอง 10,000 บาท)  การทำงานร่วมกันกับกลุ่มอื่นๆ  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน  การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ห้วยน้ำกืน (โดย ผอ. กลุ่มนิเทศฯ)  การเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 ผู้ดูแลกลุ่มนิเทศฯ  เป็นประธานและร่วมประชุมฯ


          (คลิกภาพเพื่อดูทั้งหมด)
Comments