ประชุมประจำสัปดาห์ (Afternoon Brief)

โพสต์31 ก.ค. 2560 02:46โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 01:03 ]

31 กรกฎาคม 2560
: ประชุมประจำสัปดาห์ (ที่ 1 เดือนสิงหาคม : Afternoon Brief) มีประเด็นสำคัญได้แก่  การประชุมกลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (อ.พาน 2 โรง  อ.เวียงป่าเป้า 12 โรง  อ.แม่สรวย 30 โรง รวมทั้งสิ้น 44 โรง)  การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมของศึกษานิเทศก์  การดำเนินงานโครงการต่างๆ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ จัดกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น 
Comments