ประชุมประจำสัปดาห์ (6 มิ.ย. 61)

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 02:26 ]
https://photos.app.goo.gl/jqR5bYGfw4h2Ggg46
6 มิ.ย. 61 :
ประชุมประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  สรุปผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์แต่ละคน จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่ลาว ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย เขต 2  การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก (ป้องกัน/เฝ้าระวัง/ปราบปราม เร่งรัด จับกุม/ติดตามผล)  นโยบายการปฏิบัิติงานของ สพป.เชียงราย เขต 2 (รักองค์กร/มีความรับผิดชอบ/ตรงต่อเวลา/มีคุณธรรม) ผลการเข้าร่วมประชุมวิิชาการเพื่อพัฒนวิชาชีพศึกษานิเทศก์ฯ การศึกษาดูงาน ณ สพป.แพร่ เขต 1  เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments