ประชุมประจำสัปดาห์ (30 พ.ค.61)

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 01:02 ]
https://photos.app.goo.gl/QS2QgXajFyREMh4b9
30 พ.ค. 61
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่ฯ ในรอบ 6 เดือน (วันที่18 มิ.ย. 61)  การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (4-5 มิ.ย. 61) การศึกษาดูงานจังหวัดแพร่ และการเตรียมจัดกิจกรรม "รักษ์ภาษา" (7 มิ.ย. 61)  ประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรม TAP (23 มิ.ย. 61) และการประชุมครูปฐมวัย เป็นต้น... 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments