ประชุมประจำสัปดาห์ (30-11-60)

โพสต์1 พ.ย. 2560 02:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 02:21 ]
https://photos.app.goo.gl/LnMGNkPtlGBh0shs2
30 ตุลาคม 2560
ประชุมประจำสัปดาห์  มีประเด็นหลัก ได้แก่ การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560  การเตรียมการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2560 (ยึดตามมาตรการนิเทศฯ)  และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (ศน.ย้ายไปสังกัด ศธจ.)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments