ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

โพสต์8 พ.ย. 2559 21:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2559 21:07 ]
https://goo.gl/photos/ME56kWGs122pgvx37
7 พฤศจิกายน 59 : คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (การนิเทศ ติดตามฯ) ในครั้งต่อไป  โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
       1. รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนและการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์แต่ละคน
       2. การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561 เพื่อขอรับงบประมาณจาก สพฐ.
       3. การร่วมกันพิจารณาความชัดเจนในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น  การสอนภาษาอังกฤษ  ชั้น ป.1-3,  โครงการโรงเรียนประชารัฐ,  "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และนโยบายต่างๆ
 
      4. เรื่องจากแต่ละกลุ่มงาน 


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments