ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561

โพสต์25 เม.ย. 2561 20:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/kikSUDMnrPD3ubOF2
2 เมษายน 2561
: ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 5 เขตพื้นที่ฯ ที่ผ่านมา  การรายงาน KRS (ผู้รับผิดชอบรายงานตามระบบ)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.เขตพื้นที่ฯ  การรายงานโครงการที่รับผิดชอบ  การจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี  การรดน้ำดำหัวผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และ ศน.อาวุโส  และประเด็นอื่นๆ จากแต่ละกลุ่มงาน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments