ประชุมประจำเดือน ก.พ. 60, นำข้อสอบอ่านเขียนส่งให้โรงเรียน

โพสต์22 ก.พ. 2560 01:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 01:48 ]
https://goo.gl/photos/ZMx4Fj81fhxXRZ186
22 กุมภาพันธ์ 2560
1. (เช้า) ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  มีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ ชมการถ่ายทอดสด โรงเรียน ICU, การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ : ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ศนฐ.) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ   Active Learning Thailand 4.0  การคัดเลือกโรงเรียน ICU และประเด็นจากกลุ่มงานต่างๆ  เป็นต้น
2. (บ่าย) นำข้อสอบอ่านเขียน ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ส่งให้โรงเรียนในสังกัดฯ  

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments