ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์25 ต.ค. 2562 02:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 21:16 ]

https://photos.app.goo.gl/BxfvSCuhZCBYx1bq6
2 ตุลาคม 2562
 
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผอ.กลุ่มฯ แจ้งวาระประชุมพุธเช้าฯ การปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องทำงานกลุ่มต่างๆ  การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS ของผู้อำนวยการโรงเรียน การรายงานตามตัวชี้วัด  มาตรการประหยัด ตำแหน่ง ศน.ได้คืนมา 4 ตำแหน่ง การคัดเลือก กตปน.ดีเด่น  ผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ (ได้ที่ 52 ของประเทศ) การส่งผลการปฏิบัติงาน (SAR : ส่ง 5 ต.ค. 62)  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments