ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2560

โพสต์5 ม.ค. 2560 21:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 23:31 ]
6 มกราคม 2560
: ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ประจำเดือนมกราคม 2560  มีนายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธี มีผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  

(กลุ่มนิเทศฯ มีการจัดสรรหนังสือให้โรงเรียน : ผู้บริหารมาขอรับช่วงพักเบรค)
          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments