ประชุมพิจารณาโครงการประจำปี 61

โพสต์27 ธ.ค. 2560 00:47โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 22:54 ]

https://photos.app.goo.gl/3haJe1aQ7Vribyjp1
20 ธันวาคม 2560
:
ร่วมประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2561 โดยกลุ่มนโยบายและแผน  มี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานและร่วมพิจารณา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ. กลุ่มทุกกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ  และผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปี 2561  ร่วมพิจารณาในครั้งนี้
Comments