อบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน

โพสต์3 ก.ย. 2562 19:46โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 00:50 ]31  สิงหาคม  2562 : อบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) สำหรับโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  มีครูที่รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนบนพื้นที่สูง 43 โรงๆ ละ 2  คน รวม 86 คน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  (หนังสือที่ ศธ 04044/ว3035 ลว. 9 สิงหาคม 2562)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments