ประชุมปฎิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 07:45 ]
https://photos.app.goo.gl/dACM55wv3u8U22uC8
22 มีนาคม 2562 : 
ประชุมปฎิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง  มีครูจากจากทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลการทดสอบการข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2, ป.4-5, ม.1-2  ณ 5 จุดประชุมฯ ได้แก่ 
   1. ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ (อ.พาน และ อ.แม่ลาว)  
   3. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้และวาวี)
   4. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ (อ.แม่สรวย ยกเว้นศูนย์ฯ ห้วยไคร้และวาวี)
   5. ห้องประชุมโรงเรียนโรงช้างวิทยา (อ.ป่าแดด)  
                    (คลิกเพื่อดูรูปแต่ละจุด)
Comments