รับข้อสอบ, ประชุมฯ O-NET อ.เวียงป่าเป้า & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 11), นิเทศ ติดตามฯ

โพสต์27 ม.ค. 2563 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 02:07 ]
https://photos.app.goo.gl/1AQdA7vunQ7zpfQn9
27 มกราคม 2563
 : 
     - รับข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3  ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 24 สนามสอบ  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/SW8iaoB3eVApAdbV6

     - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.เวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อ.เวียงป่าเป้า (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ฯ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/qnJoEeQwan2gSagS7

    - ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 11) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2  สพป.เชียงราย เขต 2  ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/JscTCbzBKThnvCNY8


    - 
นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมค่าย Coding & Robotics & Drone การส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว  (โดย ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments