ประชุมฯ O-NET อ.พาน & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 7)

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 02:06 ]
https://photos.app.goo.gl/rm6QVAb6ySrQzRSL6

https://photos.app.goo.gl/MHkbLjPmQKnbatuQ923 มกราคม 2563 
:
- ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  อ.พาน (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)- ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 7) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2  ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน 

Comments