ประชุมฯ O-NET อ.แม่ลาว & รับการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 12)

โพสต์28 ม.ค. 2563 01:25โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2563 01:31 ]
https://photos.app.goo.gl/8EXP8nPikPgDNM4q6

28 มกราคม 2563 : 
     - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3  อ.แม่ลาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ฯ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/TTAgB1yBfv4GJeAm9


    - รับการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 12)
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2 
โดย วิทยากรพี่เลี้ยง สพฐ. 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments