ประชุม New DLTV โรงเรียนในโครงการ

โพสต์9 ต.ค. 2561 19:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/2vwc2RSPuZxfi2dx9

6 กันยายน 2561
 : 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (โดยกลุ่ม DLICT และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
Comments