ประชุมเจ้าหน้าที่-บุคลากรในเขต / ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์9 ต.ค. 2561 05:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 22:54 ]

3 กันยายน 2561
 :  
ช่วงเช้า : ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การมาศึกษาดูงานของเขตพื้นที่อื่นๆ  การมาทำงานในแต่ละวัน  คู่มือปฏิบัติงาน  หนังสือเล่มเล็ก  แนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม  การยืมรถใช้ในราชการ ระบบออนไลน์  เป็นต้น

ช่วงบ่าย : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเตรียมวางแผน นิเทศ ติดตามการรับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model  โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3 ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  และประเด็นอื่นๆ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments