ประชุม Morning Brief ศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์10 ต.ค. 2559 05:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2559 08:16 ]
https://goo.gl/photos/NaJ2JKNcUduWkr157
10 ตุลาคม 2559
: ประชุม Morning Brief ศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 60 ต่อไป  และมีการต้อนรับ รอง ผอ.สพป. รับผิดชอบงานนิเทศฯ คนใหม่ รองฯ วรพงษ์  สันติวงค์ แทน รองฯ จรัญ  แจ้งมณี  (หลังมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เนื่องจากมี รอง ผอ.สพป. เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน)  มึศึกษานิเทศก์ร่วมประชุม จำนวน 14 คน ไปราชการ 1 คน

           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments