ประชุม Morning Brief (07-04-60)

โพสต์8 เม.ย. 2560 03:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2560 09:41 ]
https://goo.gl/photos/xsBmF3bobRVRkZX89
7 เมษายน 2560
ประชุม Morning Brief  (เลื่อนจากสัปดาห์ที่  3 : 10-12 เมษายน 2560)  มีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด)  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  การประชุมสรุปโครงการและจัดทำแผนนิเทศฯ การลาช่วงปิดภาคเรียน การประเมินภายในเพื่อรับการประเมินภายนอก การอบรมการจัดการเรียนรู้ STEM Education (20-21 พ.ค. 60)  การรายงานโปรแกรม SchoolMIS และประเด็นอื่นๆ            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://goo.gl/photos/FHLAfWGcj3CQ2K5h8เมษายน 2560  (ช่วงบ่าย) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ "ธุรการโรงเรียน" จำนวน 8 ห้องสอบ ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 274 ค
           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)     
Comments