ประชุมประจำสัปดาห์ (Morning Brief : 07-03-60)

โพสต์3 ก.ค. 2560 04:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 04:23 ]
https://goo.gl/photos/fNSvMdCjrAXrUtSS9
3 กรกฏาคม 2560
ประชุม Morning Brief ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การรายงานตามนโยบายต่างๆ ของ สำนักติดตามฯ  สพฐ.   การประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศก์  การใช้ข้อมูลการทดสอบการอ่าน/เขียนภาษาไทยเพื่อการพัฒนา  การจัดการอบรม/ประชุมที่ผ่านมา (การอบรม LD) การประชุมปฏิบัติการ "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม"   การติดตามการดำเนินงาน DLIT ระดับ สพป. และระดับโรงเรียน โดย สพฐ.  Boot Camp  การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ  การแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments