ประชุม Morning Brief

โพสต์6 ธ.ค. 2559 05:10โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/YuGM8M7Y6YMVR6zP6
6 ธันวาคม 2559 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ (Morning Brief) มีประเด็นสำคัญได้แก่ การประเมิน ITA (เขตสุจริตที่ผ่านมา : ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง)  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการฯ  School Partner (SP) จะลงพื้นที่ฯ โรงเรียนโครงการประชารัฐ วันที่ 6-8 ธ.ค.59) การสอบ O-NET และประเด็นอื่นๆ

Comments