ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์21 พ.ค. 2559 21:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2559 02:18 ]
วันที่ 22  พฤษภาคม  2559 : สพป.เชียงราย เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทํางเดียวกัน ตาม 
“อัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”   โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด  และมีโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 105 โรงเรียน 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รร.วิถีพุทธ


Comments