ประชุมฯ และต้อนรับ รอง ผอ.สพป. ดูแลกลุ่มนิเทศฯ

โพสต์5 ต.ค. 2560 04:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2560 01:13 ]
https://photos.app.goo.gl/jpfXQ3HZKeqWkt502
4 ตุลาคม 2560
: ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ และต้อนรับ รอง ผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (รอง ณัฏฐกันย์  ใจกันทา) เข้ามาดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (แทน รอง วรพงษ์  สันติวงค์)  มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของ ศน.แต่ลคน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  โดยเน้นย้ำ ในการดำเนินงานใดๆ ขอให้มีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี จะทำให้งานมีคุณภาพอย่างแท้จริง  นอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย ประจำปปีงบประมาณ 2560 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560  และการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments