ประชุมกลั่นกรองร่างแผนฯ (ครั้งที่ 2)

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 20:18 ]

https://photos.app.goo.gl/6Prs1jSCCdcUQEnD3
31 มกราคม 2561
 : 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2  (ครั้งที่ 2 :  ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต  2 เป็นประธานพิธี  มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และครูวิชาการประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 38 คน (3 ด้าน : ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments