ประชุมคณะทำงาน รวมรวม จัดทำข้อมูลฯ และประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์24 ธ.ค. 2561 01:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 02:12 ]

https://photos.app.goo.gl/M6AWU4W2pkJHYuL36
12 ธันวาคม 2561
 :
- เช้า : ประชุมวางแผนเตรียมการคณะทำงาน รวบรวม จัดทำข้อมูลพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเตรียมดำเนินการรวบรวมต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานและร่วมประชุม

- บ่าย : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การแข่งขันงานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ การจัดสอบ Pre O-NET การแข่งขันกีฬาสีภายใน  การประชุมผู้บริหาร (4 ม.ค.61) เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments