ประชุมคณะทำงานจัดอบรมฯ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

โพสต์18 ส.ค. 2562 06:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 23:17 ]
16 สิงหาคม  2562 
  - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสรับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"  (ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562)  คณะครูจากโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย เข้าร่วมจำนวน 8 คน  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

  - (บ่าย)  นายจตุพล  อุปละ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบตู้เปิดจินตนาการ  ให้แก่ โรงเรียนห้วยส้านพลับพลา ชุมชนบ้านสันจำปา และร่องธารวิทยา โดยบริษัทเอราวัณกรุ๊ป  ณ โรงแรม HOP INN เชียงราย 
Comments