ประชุมคณะทำงานจัดทำแฟ้มผลงานทางวิชาการฯ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:19 ]
https://photos.app.goo.gl/qzg1BeuMYceJajGe7
31 พฤษภาคม 2562
 : ประชุมคณะทำงานจัดทำแฟ้มผลงานทางวิชาการ เพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model  และขับเคลื่อนนโยบาย CR2Q-Ed Model  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ (Smart Educational Service Area Office) โรงเรียนคุณภาพ (Smart School)  ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom)  และผู้เรียนคุณภาพ (Smart Student)   ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments