ประชุมฯ O-NET อ.แม่สรวย & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 8)

โพสต์24 ม.ค. 2563 05:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 02:05 ]
https://photos.app.goo.gl/knhe3PS9WGv2c2Rn6

24 มกราคม 2563
     - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.แม่สรวย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ฯ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/hgmtBYUDZAdUGAtc9


    - ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 8)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2  สพป.เชียงราย เขต 2 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments