ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/QGhzWJRGbHLECxgH8

28 กุมภาพันธ์ 2563 : 

   (1) ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562   ประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาฯ และครูวิชาการศูนย์เตรือข่ายฯ (14 ศูนย์เครือข่ายฯ) เข้าร่วมประชุม เพื่อขยายผลไปยังผู้บริหารและครูวิชาการแต่ละโรงภายในศูนย์เครือข่ายฯ  (จะมีการทดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://photos.app.goo.gl/uCCXRhGBaLBe9tfi7
   
  (2) ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานตัวของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  และ ศน.ใหม่  การแข่งขันกีฬาครู 4 เขต  ผอ.กลุ่มสรุปการศึกษาดูงาน สพป.ลำปาง เขต 1  การเตรียมเอกสารการรายงานต่างๆ (ARS/KRS/มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ)  การทดสอบประจำปีต่างๆ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments