ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT'61

โพสต์3 มี.ค. 2562 20:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 20:08 ]
https://photos.app.goo.gl/uf7fgwHbAJ5vt4hU9
4 มีนาคม 2562
    (เช้า) ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561  มีกรรมการประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 สนามสอบๆ ละ 3 คน และกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 แต่ละสนามสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
    (บ่าย) ประชุมศึกษานิเทศก์ : การประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 จำนวน 37 โรงเรียน  โดยแบ่งคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 5 ชุด 5 อำเภอ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments