ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานฯ

โพสต์3 ก.ย. 2562 02:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 03:02 ]
https://lh3.googleusercontent.com/nUkDFrY-O6vNaArK1_CFnogfFH_M67597iXr8pw12hvUX4BwYu58HihhgZc9TkDD5fRK5kgUheLeaWrRuowRWCfFN0-O4dcTk4PZ0FBVpdh1q79_psOpXeqITRVEGiB8s295lCjilTZRTF48PCtiBaEsNqYeTTvYGj2tHiFZ-GKXh5K_ppIn0qgw69jzw3Q0oifhN9JkVYx2KWCD4ZECHX-wb-S3pE6tvrjG6UqibGwiE4vBdlV9LNcOWw9dExVEQUDBDhJpYsVNGAKI6peecbIpnurAsLht18GKZ6ZuEQe9Filh0onQdas9p-74Pg9fH9iefvMggEYQMZYXF1Qn4o7jg3NF-oq7WXEAGd8-cwUpENioQZnAHdhv6m3OdDNMymwPWTL8_KqDoWbfehNFLgkrLBkjQxdVw68TVEmp9Sgb87qxBDhHnTuZzpxTqO5rVejc3k9LbnuICKxss28oWYCPr6eppSnhAj7c2B_w3E5C93sCGukl6TF0nZoHlT0fFkbzFFTxqVIQfKnckkhcjTaXGNGhQueFcGMoXSq_-sOknn7nXTGLpvKDJ7XZ9lkfVytxrooASo8jhvkEAocgmghuTjjIRSclujSP6L__Pk9rrkA5FqvBDqu98VuDI6_Z4T-HIEsX0inQlmRpkJbFAALdlwz1gff4AYraYfBO8BLZ3dlyrEVlaIvoj2J2CmhorQsfiSTvVD1qSFIcCpfWs7Zz_zZdP9oAYlw1bXb71A55WZQH-A=w1280-h720-no

17 สิงหาคม  2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงในสังกัด  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด
Comments