ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน (ครั้งที่ 2)

โพสต์1 ธ.ค. 2561 06:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/KmxBv5etLLQPUsPy5
30 พฤศจิกายน 2561
 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2  ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน  มี นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานประชุม  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments