ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/tqf6AMySYo2dk3816
28 พฤศจิกายน 2561
 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน  มี ดร. ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานประชุม  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments