ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ม.ค. 2562 23:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2562 00:54 ]
21-25 มกราคม 2562
 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
21 ม.ค. 62 : อ.เวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ  อ.เวียงป่าเป้า
22 ม.ค. 62 : อ.พาน   ณ ห้องประชุมโรงเรียนนศิริมาตย์เทวี  อ.พาน
23 ม.ค. 62 : อ.ป่าแดด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแงะ  อ.ป่าแดด
24 ม.ค. 62 : อ.แม่ลาว  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว
- 25 ม.ค. 62 : อ.แม่สรวย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา  อ.แม่สรวย

(คลิกข้อความเพื่อดูแต่ละอำเภอ)
Comments