ประชุมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ

โพสต์9 ก.ย. 2563 04:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2563 19:16 ]
https://photos.app.goo.gl/NqbjGC19BMvkAPgA6
9 กันยายน 2563 : ประชุมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปี 2563  การนำเสนอภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments