ประชุมการติดตามฯ โครงการอาหารกลางวัน (11 มิ.ย.61)

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 21:02 ]
https://photos.app.goo.gl/MthbWcDXnEaRWRuBA

11 มิ.ย. 61
: ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  (โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ที่รับผิดชอบของแต่ละคน ในครั้งนี้(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments