ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

โพสต์3 ก.ย. 2562 02:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 07:17 ]
https://photos.app.goo.gl/H1g2bhg5Ey2V9q6i619 สิงหาคม  2562 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจตามแนวทางการประสานแผนบูรณาการความร่วมมือ ประจำปี 2562 โดยการลงพื้นที่ของที่ปรึกษา IQA ระดับภาค  โครงการบูรณการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปี 2562 เพื่อสื่อสารการสร้างความเข้าใจตามแนวการประสานแผนบูรณการความร่วมมือ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments