ประชุมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพโรงเรียนบนพื้นที่สูง

โพสต์8 ต.ค. 2563 03:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2563 00:57 ]
https://photos.app.goo.gl/jPchCe5xjYcqAUPf8

8  ตุลาคม 2563  ประชุมคณะทำงานและโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพโรงเรียนบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563  มีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ และคณะครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments