ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โพสต์25 ส.ค. 2559 06:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 06:08 ]
https://goo.gl/photos/HMXmxtQW8VNjswF86
22-24 สิงหาคม 2559
: ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (สพฐ.)  จุดที่ 5 ภาคเหนือและร่วมพิธีมิทิตาจิตเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ. เชียงใหม่  มีศึกษานิเทศก์จาก 44 สำนักงานเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วม จำนวน 635 คน และมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 66 คน

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments