ประชุมชี้แจงวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรมประมวลผลฯ

โพสต์21 มี.ค. 2562 06:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 07:55 ]
https://photos.app.goo.gl/qyKgDZRodPrE45hN8

21 มีนาคม 2562 : 

     1. ประชุมชี้แจงวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง  มีตัวแทนครูจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 14 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วม  เพื่อนำไปขยายผลให้ครูโรงเรียนในแต่ละศูนย์ฯ ต่อไป (ในวันที่ 22 มีนาคม 2562)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/yPzXZ6rZxntSHbtE8


     2. ร่วมวางหรีดศพแม่อุ้ยดี เทวตา (มารดา ศน.พรมเมือง เทวตา) ณ วัดบ้านแม่ห่าง  ต.เวียงกาหลง  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)



Comments