ประกวดผลการปฏิบ้ติงานที่เป็นเลิศ การศึกษาเรียนรวม

โพสต์30 ก.ย. 2562 01:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 01:46 ]
https://photos.app.goo.gl/KdWHkmLSbvVQVn7G7
13 กันยายน  2562
 
ประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาพิเศษเรียนรวม  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ด้านสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน (สำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) นายจรัญ แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments