ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ และพัฒนาการอ่านการเขียนฯ

โพสต์16 พ.ค. 2562 03:37โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 06:46 ]
https://photos.app.goo.gl/rXU4ACzw3H3dW1Ag7
13 พฤษภาคม 2562
 : 
- เช้า :  ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ที่ผลสอบ O-NET อยู่ในกลุ่มสีแดง จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  (คลิกเพื่อดูรูปช่วงเช้า)
- บ่าย : ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการอ่าน เขียนนักเรียนชั้น ป.1-6  ประจำปีการศึกษา 2562  ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนที่นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินการอ่านการเขียน (ระบบ eMES) ในระดับปรับปรุง มากกว่าร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (คลิกเพื่อดูรูปช่วงบ่าย)

          
Comments