ประชุมชี้แจงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 22:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 01:21 ]
2 กรกฏาคม 2559 : ประชุมชี้แจงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559 โรงเรียนในโครงการฯ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ รวมจำนวนทั้งสิ้น  35 คน
    16 โรงเรียน ได้แก่ ร่องธารวิทยา บ้านสันต้นผึ้ง ปูแกงฯ บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ชุมชนสันมะเค็ด (อ.พาน)  บ้านแม่ผง (อ.แม่ลาว)  บ้านสักพัฒนา บ้านแม่พุง (อ.ป่าแดด)  บ้านห้วยหมอเฒ่า บ้านปางหลวง ห้วยสะลักวิทยา บ้านปางอ้อย (อ.แม่สรวย)  บ้านลังกา บ้านแม่ปูนหลวง บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ และบ้านเด่นศาลา (อ.เวียงป่าเป้า
Comments